Home
Voor wie?
Waarom deze cursus?
De cursus
Programma
Wat zijn de kosten?
Welke locatie?
Over de cursusleider
Cursusdata
Aanmelden
Aanmeldformulier
Referenties
Over RoPe-trainingen
Sitemap


Voor wie?

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor schooldirecteuren in het basisonderwijs. Met de invoering van lumpsumbekostiging (in 2006) werden zij verantwoordelijk voor de financiën van hun school. Daardoor ontstond er een behoefte bij deze groep aan financiële kennis en inzicht.

Daarnaast bleek er ook eenzelfde behoefte te zijn bij leidinggevenden in het Voortgezet onderwijs en ook bij leden van medezeggenschapsraden. Vanuit deze sectoren hebben ook al velen deze cursus gevolgd.

In de afgelopen jaren hebben al honderden personen deze cursus gevolgd. De reacties zijn altijd zeer positief. (zie Referenties). Deze reacties hebben mij gemotiveerd om de cursus steeds verder te verbeteren.

Inmiddels is deze cursus doorontwikkeld voor een veel bredere doelgroep dan de bovengenoemde. De cursus is nu uitermate geschikt voor iedereen die te maken heeft met financiële rapportages van zijn bedrijf of de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Ongeacht of je starter bent of zzp-er, directeur, afdelingshoofd, lid van de MR of gewoon interesse hebt in een goede basiskennis financieel management. Een bedrijfseconomische of boekhoudkundige vooropleiding of achtergrond is niet vereist om te mogen inschrijven op deze cursus. De cursusleider neemt je stap voor stap mee door de materie en zorgt er voor dat jij die gaat begrijpen.

Top

RoPe-trainingen | info@rope-trainingen.nl